Circular economy

Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. Circular Economy) to nowoczesna koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów dzięki takim zmianom na wszystkich etapach cyklu życia produktu, które umożliwiają powtórne wykorzystanie użytych materiałów.

Działania Instytutu Innowacyjna Gospodarka w tym obszarze obejmują m.in. tworzenie i koordynację prac Koalicji na Rzecz gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy. Jesteśmy również członkiem międzynarodowego konsorcjum instytucji oraz instytutów badawczych, które realizuje projekt R2PI w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze circular economy, mające na celu wypracowanie modeli biznesowych wdrażania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.