Ekonomia współpracy

Ekonomia współpracy to kierunek zmian, w którym podąża współczesna gospodarka. Opiera się na wymianie pomiędzy ludźmi produktów, usług, doświadczeń czy umiejętności. Jednym ze składników ekonomii współpracy jest ekonomia współdzielenia (sharing economy) znana wielu ludziom poprzez platformy crowdfundingowe, usługi takie jak Uber czy Airbnb czy BlaBlaCar. Ekonomia współpracy jest zbudowana na rozproszonych sieciach połączonych jednostek oraz społeczności opartych na rozproszonej władzy. To prowadzi do rozmycia granicy pomiędzy producentami a konsumentami, umożliwiając radykalną transformację tego, jak produkujemy, użytkujemy, finansujemy i uczymy się.

W Polsce ekonomia współpracy to stosunkowo nowe pojęcie i wciąż jeszcze jest we wstępnym stadium rozwoju. Jednym z pierwszych badaczy tego zjawiska w naszym kraju jest ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka, prof. Bolesław Rok.