Finanse

Pod względem innowacyjności w Polsce zdecydowanie wyróżnia się sektor finansowy, który należy do najbardziej nowoczesnych i szybko rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Polska jest liderem w adaptacji nowych technologii, co przejawia się chociażby w bardzo dynamicznym upowszechnianiu się dostępnych od kilku lat płatności zbliżeniowych. Rozwój obrotu bezgotówkowego jest w dużym stopniu skorelowany z poziomem innowacyjności gospodarki. O tym zagadnieniu rozmawialiśmy podczas zorganizowanej przez nas konferencji „Obrót bezgotówkowy – jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?”. O innowacjach w sektorze finansowym pisaliśmy także w naszych raportach: Innowacje 2015 oraz Kobiety w Finansach.