Global 100 - liderzy zrównoważonego rozwoju zostali wybrani

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego ogłoszono ranking „Global 100”, indeks najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking został  przygotowany przez Corporate Knights ,  kanadyjską firmę promującą system „clean capitalism”, w którym przedsiębiorstwa są świadome swoich działań, uwzględniają społeczne, ekonomiczne, ekologiczne koszty i korzyści.


W rankingu brano pod uwagę m.in. działania mające na celu zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, wody, energii, ograniczające ilość wytwarzanych odpadów, wspierające równouprawnienie płci oraz zwiększające liczbę produktów ekologicznych w swoim asortymencie. Wybranych zostało 100 przedsiębiorstw o  przychodach powyżej miliarda dolarów.


W tegorocznym konkursie zwyciężyła duńska firma biotechnologiczna Chr. Hansen Company, specjalizująca się w opracowywaniu naturalnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i rolniczego, produkująca mi.in. enzymy, probiotyki i naturalne barwniki do żywności, napojów i suplementów diety. Frima uzyskała 100% wskaźnika "clean renevue", co oznacza, że produkty Chr. Hansen mają pozytywny wpływ na środowisko oraz korzystny wpływ na społeczeństwo wg. definicji Corporate Knights.  


Drugie miejsce zajęła spółka Kering z francuskim kapitałem, skupiająca producentów produktów markowych m.in.  Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta. Jednym z priorytetów firmy jest wspieranie równości płci. Jak pokazuje ranking, kobiety stanowią ponad 60% pracowników firmy. Kering angażuje się również w kampanie wspierające kobiety m.in. program „Women in motion” mający na celu zaprezentowanie i wspieranie wkładu kobiet w przemyśle filmowym, zarówno przed kamerą, jak i za nią. Natomiast Fundacja Kering koncentruje się na zwalczaniu przemocy wobec kobiet.


Ostatnie miejsce na podium przypadło fińskiej spółce paliwowej Neste. Dotychczas firma zajmowała się przetwarzaniem paliw kopalnych, jednak zmieniła swój kierunek i obecnie skupia się na sprzedaży biopaliw, ok. 25% przychodów firmy pochodzi z rafinacji biopaliw, a udział ten ma się zwiększać w kolejnych latach.


Do zapoznania się z całym rankingiem zapraszamy na stronę : https://www.corporateknights.com/reports/2019-global-100/

2019-02-06