PRAWO DO NAPRAWY - NOWE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE W KWIETNIU 2021 ROKU

Unia Europejska podjęła krok w kierunku redukcji odpadów i gazów cieplarnianych. Producenci popularnych urządzeń elektronicznych m.in. telewizorów, pralek, zmywarek i lodówek będą zobowiązani do ułatwienia ich naprawy i zapewnienia dłuższego działania ich produktów. Przepisy mają wejść w  życie w kwietniu 2021 r.


Zmiany są skutkiem działań koalicji NGO pod przewodnictwem  Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) oraz ECOS prowadzących kampanię Coolprodukts oraz częścią unijnych planów na rzecz ograniczenia wpływu produktów na środowisko (dyrektywa Ecodesign).


"Odpady z elektroniki to najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie. Umożliwienie konsumentom naprawy i ponownego użycia wszystkich produktów elektronicznych jest koniecznością i pomoże zaoszczędzić miliony ton zasobów naturalnych i emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie oszczędzając pieniądze konsumentów” stwierdziła Chloe Fayole z ECOS.  


Niestety w wyniku silnej presji ze strony lobbystów branżowych, Komisja Europejska znacznie osłabiła początkowe propozycje. Przepisy dotyczące lepszej konstrukcji, ułatwiające naprawę poprzez nieniszczący demontaż kluczowych komponentów, zostały zastąpione przepisami mającymi na celu recykling poprzez łatwość demontażu po zakończeniu eksploatacji. Ułatwi to utylizację i recykling urządzeń, a nie ich naprawienie. Natomiast wstępne propozycje zapewniające dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji niezależnym warsztatom zostały ograniczone wyłącznie do profesjonalnych, autoryzowanych warsztatów  co ograniczy zakres i dostępność usług naprawczych. Ponadto usunięto przepisy zabraniające stosowania fluorowcowanych środków zmniejszających palność  w obudowach z tworzyw sztucznych wyświetlaczy i telewizorów. Chemikalia te stanowią dodatkową barierą w uzyskaniu wysokiej jakości recyklatów, a ponadto zaburzają funkcjonowanie tarczycy i powodują deficyty neurologiczne.

„Kiedy działania naprawcze pozostają w rękach kilku firm, tracimy możliwość uczynienia go bardziej dostępnym i przystępnym cenowo.” – stwierdził Stephane Arditi z EEB
Osłabienie propozycji jest dużym ciosem dla konsumentów, którzy są zmęczeni marnowaniem pieniędzy na produkty, które są projektowane, aby stać się odpadem. Jak pokazują badania przeprowadzone dla Komisji Europejskiej, większość obywateli chciałoby kupować produkty trwałe i nadające się do naprawy, a jednocześnie otrzymywać więcej informacji na temat możliwości naprawy w punkcie sprzedaży. W innym badaniu UE, przeprowadzonym w 2014 roku, 77% obywateli chciałoby naprawiać swoje produkty, zamiast kupować nowe, ale wysokie ceny i mała dostępność usług naprawczych to główne bariery.
W marcu 2019 r. Parlament Europejski oficjalnie zatwierdzi decyzje podejmowane przez państwa członkowskie. To może stanowić ważny precedens dla kolejnych produktów, które należy włączyć do prawodastwa.

Tekst przygotowany na podstawie artykułów
1. https://eeb.org/europe-paves-way-for-right-to-repair/
2. https://eeb.org/eu-to-deny-citizens-longer-lasting-and-repairable-popular-consumer-products-media-brief/

2019-01-29