Rekrutacja na stanowisko manager ds. rozwoju projektów

Instytut Innowacyjna Gospodarka poszukuje osoby na stanowisko managera ds. rozwoju projektów.

Instytut Innowacyjna Gospodarka to organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju i wdrażania zmian systemowych w różnych obszarach gospodarki w celu poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce - www.ingos.pl.

W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce. Ważnym elementem działalności jest wypracowanie odpowiednich form dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w celu rozwoju polskiej gospodarki.

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Oferujemy pełną wyzwań, ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się think tanku jakim jest Instytut Innowacyjna Gospodarka. Zadaniem managera ds. rozwoju projektów będzie bieżąca realizacja projektów fundacji, organizacja wydarzeń, rozwój i przygotowanie koncepcyjne nowych projektów i programów oraz pozyskiwanie finansowania na ich realizację. Tematyka obecnie realizowanych projektów to: gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy), innowacje w medycynie i farmacji, ICT, innowacje społeczne oraz równowaga płci (gender balance).

Wymagania:

 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 • umiejętność współpracy i efektywnej komunikacji,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pisania tekstów tzw. lekkie pióro,
 • zainteresowanie problematyką gospodarczo-społeczną,
 • umiejętność wyszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • wykształcenie wyższe,
 • nastawienie na realizację celów,
 • pomysłowość,
 • sumienność,
 • zaangażowanie, rzetelność, uczciwość,
 • otwartość na zmiany, elastyczność, gotowość do nauki,
 • proaktywność, inicjatywa.


Mile widziane:

 • doświadczenie w fundraisingu lub sprzedaży,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania z funduszy europejskich, norweskich, rządowych,
 • doświadczenie w opracowywaniu raportów i analiz.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres rekrutacja@ingos.pl

2019-01-02