Równość płci

Równość płci jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Jak pokazują badania, zróżnicowanie płciowe jest także jednym z warunków rozwoju innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego. Instytut realizuje szereg działań na rzecz zwiększenia roli kobiet w gospodarce i innowacjach. Przedstawicielki Instytutu znajdują się w bazie projektu „Znane Ekspertki”. We współpracy z tą inicjatywą opracowaliśmy również 3 raporty:  „Kobiety w Finansach”, „Kobiety w technologiach” oraz „Ekspertki w fintech”. Również w ramach realizowanych przez nas działań i wydarzeń, jak debaty, konferencje i dyskusje panelowe, przywiązujemy dużą wagę do zachowania równowagi płci wśród uczestników dyskusji.