Rozwój innowacji w Polsce

Główną misją Instytutu jest wspieranie rozwoju innowacji w Polsce. Działania realizowane przez Instytut są podporządkowane temu celowi. Zrealizowaliśmy m.in. badanie wśród polskich firm „Bariery innowacyjności w Polsce i metody ich przełamywania”, zorganizowaliśmy szereg debat poruszających zagadnienie innowacji w Polsce, opracowaliśmy raport poświęcony temu tematowi, pt. „Innowacje 2015”, aktywnie uczestniczymy w dyskusji publicznej na forach, konferencjach, debatach czy w mediach. W swoich działaniach sięgamy również do najlepszych zagranicznych wzorców – byliśmy m.in. partnerem Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji czy debaty „Start-up społecznie odpowiedzialny – przykłady z Polski i Izraela”, a w codziennej działalności współpracujemy z partnerami zagranicznymi, wspólnie poszukując inspirujących rozwiązań, które mogą przyczynić się do rozwoju polskiej innowacyjności.