Smart cities

Koncepcja smart cities obejmuje szereg zagadnień w zakresie poprawy efektywności ośrodków miejskich. Dotyczy ona takich zagadnień, jak systemy zarządzania dostawami energii, wody, gospodarki odpadami, transportu publicznego czy ochrony środowiska. Nadrzędnym celem jest zapewnienie mieszkańcom miast jak najdogodniejszych warunków codziennego życia. Instytut realizuje programy badawcze w wielu obszarach związanych z koncepcją smart cities. Jesteśmy m.in. partnerem raportu “CDP Climate Change Report 2015, Companies and cities for low carbon economy in Central and Eastern Europe”, przedstawiciele Instytutu uczestniczą w panelach dyskusyjnych poświęconych temu zagadnieniu, a poprzez uczestnictwo w projektach na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, aktywnie przyczyniamy się do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju miast.