Innowacje w obszarze zdrowia

Instytut realizuje szereg badań i raportów na temat innowacji mających wpływ na zdrowie społeczeństwa. Współpracujemy w tym obszarze z naukowcami, administracją publiczną oraz przedstawicielami firm działających w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Zorganizowaliśmy m.in. cykl roundtables na temat innowacji w sektorze farmaceutycznym i sektorze ochrony zdrowia z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli nauki, administracji publicznej i biznesu, zaprosiliśmy ekonomistów do dyskusji na temat modelu refundacji leków w Polsce oraz sposobu liczenia kosztów w ochronie zdrowia, a także jesteśmy na etapie przygotowywania kilku raportów dotyczących innowacji w tym sektorze.

Jednym z obszarów, który postrzegamy jako szczególnie istotny jest medycyna personalizowana, dlatego przedstawiciele Instytutu aktywnie włączają się w prace Polskiej oraz Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.